ภาควิชาเกษตรกลวิธาน อาคารคณะเกษตร ชั้น2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์-แฟกซ์ 0-2561-3482 ภายใน 1307,1308 

Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

 

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น google map  พิกัด 13.849110, 100.570846

 

Go to top