การพัฒนาอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนราคาถูก

 Development of Low Cost Vibration Meter

ศุภกิตต์ สายสุนทร, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศักดา อินทรวิชัย และ ยุพดี ฟูประเสริฐ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

12345

 

67891011121314151617181920212223242526272829

 

Go to top