การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสำหรับกะหล่ำปลีระหว่างการวางจำหน่ายและขนส่ง
Comparison of cushioning materials for cabbages during retailing and transportation


ศุภกิตต์ สายสุนทร และ ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล

Go to top