โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมและทัศนคติในการเรียนและการดำเนินชีวิต

                      ฟังบรรยายพิเศษจาก คุณธีระ ธำรงค์ธีระกุลระกุล

เรื่อง เตรียมหลักประกันในชีวิต ให้อะไรมากกว่าที่คิด

วันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้อง ก 203 เวลา 10.00 น.

Read more: โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมและทัศนคติในการเรียนและการดำเนินชีวิต

Go to top